&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Sabato

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Domenica

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lunedi

Batterie U.23

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Martedi

Batterie U.23 - Panoramiche

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Mercoledi

Batterie U.19

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Giovedi

Batterie U.19 - Semifinali A/B

Finali C - Panoramiche

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Venerdi U.23

Recuperi - Finali A

Premiazioni - Finali B-C-D

Panoramiche

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Sabato

Semifinali - Finali B

Premiazioni - Panoramiche

Finali A

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Domenica

Final B - Final A

Premiazioni - Panoramiche

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&